Slovo biskupa

English Polski Slovensko

Biskup brněnskýPozdrav brněnského biskupa
Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho


Milé sestry a bratři,

ve shonu naší doby jsme ohroženi neschopností se zastavit a z určitého odstupu se podívat na důležité věci našeho života. Být stále "v pohotovosti" je pro nás však náročné a vede k únavě, vyčerpanosti a tendenci řešit (a to až příliš rychle a bez zakotvenosti v příběhu celého života) jen to, co je bezprostředně a neodkladně nutné. Toužíme si odpočinout, odreagovat se, zabavit se něčím jiným. A tak – v lepším případě – bezmyšlenkovitě zapínáme televizi, procházíme zajímavosti na internetu, listujeme časopisy... Přemýšlení o základních a hlubších věcech svého života i života blízkých odkládáme na později a později, až do neurčité budoucnosti. Zároveň v nás roste nejistota a strach, že se k těmto důležitým věcem svého života už nikdy nedostaneme a nebudeme o nich moci s nikým promluvit, a že tíha tohoto břemene bude stále narůstat. V tomto stádiu vyzařujeme do našeho okolí nervozitu, jež se po čase mění v uzavřenost do sebe, nebo k útěku ke vší možné i nemožné činnosti, kterou si dokazujeme, že žijeme.

Před dvěma tisíci lety prožíval nevyřešené věci svého života i jeden vzdělaný a vysoce postavený muž jménem Nikodém. Na to, co jej trápilo a na co hledal odpovědi potřeboval někoho, komu by mohl důvěřovat, a také tmu noci, aby každý neviděl kam a za kým jde.

Pro Nikodémy dnešních časů (a není jich málo) je nabízeno setkání s týmž Ježíšem.

A tak vás vybízím k modlitbám a podle možností i k postům za Nikodémy dnešních dnů a stejně tak i za ty, kteří pro ně budou na místě Ježíše Nazaretského. Také děkuji otcům pallotinům za iniciativu Nikodémova noc.

Všem, kteří ji budou uskutečňovat, ze srdce žehnám. 

Jak přihlásit farnost
do projektu NN?

V případě, že jste pověřená osoba a máte zájem o konání Nikodémovy noci ve Vašem kostele, vytvořte si prosím účet zde. Po přihlášení k vašemu účtu budete moci přidat program Nikodémovy noci konaný ve Vašem kostele. Po ověření bude Váš program uveřejněn v seznamu. Pomocí tohoto účtu můžete Vámi zadaný program později kdykoliv upravit.