E-card

English Polski Slovensko
...on vkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je....on vkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.
Poslat e-card
„Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“„Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
Poslat e-card
„Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“„Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“
Poslat e-card
Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.
Poslat e-card
Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“
Poslat e-card
Řekl jim: „Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“Řekl jim: „Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“
Poslat e-card
V těch dnech vyšel na horu k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu.V těch dnech vyšel na horu k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu.
Poslat e-card
Žádná tma pro tebe není temná...Žádná tma pro tebe není temná...
Poslat e-card
Jak přihlásit farnost
do projektu NN?

V případě, že jste pověřená osoba a máte zájem o konání Nikodémovy noci ve Vašem kostele, vytvořte si prosím účet zde. Po přihlášení k vašemu účtu budete moci přidat program Nikodémovy noci konaný ve Vašem kostele. Po ověření bude Váš program uveřejněn v seznamu. Pomocí tohoto účtu můžete Vámi zadaný program později kdykoliv upravit.